Магазини в страната:

София
Адрес: жк "Разсадника" Бл. 87 :  вх. Д  -  партер
Тел./факс: 02/ 920 35 84; 920 37 51

Благоевград
Адрес: ул. "Васил Левски" №45
Тел./факс: 073/ 884 551

Кюстендил
Адрес: ул. "Александър Димитров" №21 /на автогарата/
Тел./факс: 078/ 552 408

Самоков
Адрес: Бул. "Македония" №82
Тел./факс: 0722/ 6 02 16

Враца
Адрес: ул. "Никола Вапцаров" №1
Тел./факс: 092/ 666 861

Плевен
Адрес: Бул. "Георги Кочев" №171
Тел./факс: 064/ 807 113

Гоце Делчев
Адрес: ул. "Пирин" №1
Тел./факс: 0751/ 6 02 76

Ловеч
Адрес: ж.к. "Червен бряг" блок №115 /партер/
Тел./факс: 068 / 600 242

Петрич
Адрес: ул. "Цар Борис III" №85
Тел./факс: 0745/ 6 14 33
Видин
Адрес: Бул. "Панония" №71
Тел./факс: 094 / 680 668

Дупница
Главен офис и складова база                                       
ул. "Саморанска" №80
e–mail: office@lageri-bg.com

Лагери:
0701/ 5 93 14
0701/ 5 93 15
0701/ 5 93 33 - факс / телефон

Ремъци и вериги: 
0701/ 5 93 21
0701/ 5 93 23
0701/ 5 93 22 
0701/ 5 93 34 - факс

Магазин ул. "Саморанска" №80
0701/5 93 20

Дупница
Магазин – лагери и ремъци: ул. "Св. Иван Рилски" №119
Тел./факс: 0701 / 5 06 28