Магазини в страната:

София
Адрес: жк "Разсадника" Бл. 87 :  вх.Д  -  партер
Тел./факс: 02/ 920 35 84; 920 37 51

Благоевград
Адрес: ул. “Васил Левски” 45
Тел./факс: 073/ 884 551

Кюстендил
Адрес: ул. “Цар Освободител” 6
Тел./факс: 078/ 552 408

Самоков
Адрес: бул. “Македония” 76
Тел./факс: 0722/ 6 02 16

Враца
Адрес: ж.к “Дъбника”, бл. 5
тел./ факс: 092/ 666 861

Видин

Бул. "Панония" - 71

Тел./факс: 094 / 680 668

Плевен
1.Адрес: бул. “Русе” 21
Тел./факс: 064/ 807 113
2.Адрес: бул. “Георги Кочев” 171
Тел./факс: 064/ 801 632

Гоце Делчев
Адрес: ул. “Пирин'' 1
Тел./факс: 0751/ 6 02 76

Ловеч
Адрес: бул. “България” 96
Тел./факс: 068 / 600 242

Петрич
Адрес: ул. “кап. Никола Парапанов” 17
Тел./факс: 0745/ 6 14 33

Дупница

Главен офис и складова база: 

ул. Саморанска 80                                                                                      
E – mail: 
banski@mail.bg

Лагери: 0701 / 5 93 15    
0701/ 5 93 18
0701/ 5 93 14
0701/ 5 93 33 - факс

Ремъци: 0701/ 5 93 21
и други:
 0701/ 5 93 23
Вериги: 0701/ 5 93 22 
0701/ 5 93 34 - факс

Mobile: +359888698840

Дупница
1.Магазин – лагери и крепеж: ул. “Св. Иван Рилски” 83
Тел./факс: 0701 / 5 27 70

2.Магазин – лагери и ремъци: ул. “Св. Иван Рилски” 119
Тел./факс: 0701 / 5 06 28