Набивки от високотехнологични прежди на основата на PTFE, арамид, новолоид, експандиран графит, въглерод, стъкло и др. В зависимост от своите технически показатели те намират приложение за статично или динамично уплътняване, в температурния диапазон от -200°С до 1200°С и налягане до 600 bar.

               Лоена набивка                                     Графитна набивка