В зависимост от областта на приложение, ние предлагаме следните видове клингерит:

- GFM 390 - 350°С, 70кг/см²;
- GFM 370 - 400°С, 100кг/см²;
- GFM 300 - 400°С, 100кг/см²;
- GFM 320 - 440°С, 150кг/см²;
- GFM 450 CF - 500°С, 100кг/см²;
- GFM 390 STEEL - 450°С, 90кг/см².