Отговорни закрепвания

Сегментен анкер бетон плътен камък

MCA 85300

Анкер с вибрационна втулка и болт якост 8.8 бетон 
плътен камък

MVV 86300

Анкер с вибрационна втулка шпилка и гайка бетон 
плътен камък

MVV 86400

Метален анкер 8.8 бетон плътен камък

MLO 88900

Метален анкер с болт 8.8 бетон плътен камък плътна
тухла

MLO 88901

Метален анкер бетон плътен камък плътна тухла

MKA 87700

Метален анкер с болт бетон плътен камък плътна тухла

MKA 87701

Широкоразтварящ анкер Alu/Zn - ZAMAK бетон плътен
камък 
плътна тухла

MTA 88400

Широкоразтварящ анкер стоманен бетон плътен камък 
плътна тухла

MTA 88500

Широкоразтварящ анкер чугунен бетон плътен камък 
плътна тухла

MTA 88300

Хит анкер бетон плътен камък

HIT 89000

Анкер за набиване бетон плътен камък

MNA 85200

Анкер за набиване неръждавейка A2 бетон плътен
камък

MNA 85201