Ремъчните шайби се използват за предаване на въртеливо движение при всички предавателни механизми както за синхронни, така и за трапецовидни ремъци.

Ремъчни шайби за клинови ремъци


Ремъчни шайби за синхронни ремъци
Конусни фиксиращи втулки