Дупница
Магазин – лагери и ремъци: ул. "Св. Иван Рилски" №119
Тел./факс: 0701 / 5 06 28